A Növénypatika is használ sütiket a weboldalán a minőségi kiszolgálás érdekében.
Növényvédő szereket csak személyes átvétellel lehet Magyarországon forgalmazni, azokat nem szállítjuk ki futárral!
Csak a GLS-sel szállítunk.
Nincs üzletünk más településen, csak BAJÁN.
Menü
+ 36 79/427-832

Új előírások és szerek a rágcsálóirtásban (2018 márciustól)

Új előírások és szerek a rágcsálóirtásban

Nagy változás történik a rágcsálóirtásban már­ciustól. Ezért nem érdemes rutinból vásárolni és felhasználni a szereket azoknak, akik maguk akarják kiirtani a háztartásukban, gazdasá­gukban felbukkant egereket vagy patkányokat. A változást az előírások egész Európai Unióra kiterjedő módosítása okozza. Az új szabályok szerint ugyanis csökken a lakossági forgalomba kerülő rágcsálóirtó szerekben lévő hatóanyag mennyisége, valamint azt is korlátozták, hogy egy csomagolásban mennyi irtószer lehet.

FELSŐ KORLÁTOK Eddig a maximális hatóanyag ­tartalom 0,005 százalék volt, ez márciustól nem lehet több mint 0,003 százalék. A bolti forgalom­ba hozható szerek maximális csomagolási mérete az egerek ellen 50 gramm, a patkányok ellen pedig 150 gramm lesz. Eddig ennek nem volt felső kor­látja.

AGGODALOMRA NINCS OK Dr. Bajomi Dániel, a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének elnöke szerint a felhasználóknak nem kell aggód­niuk, hiszen a vizsgálatok azt mutatják, hogy az új, csökkentett hatóanyag-tartalmú szerek továbbra is hatékonyak a rágcsálók ellen, azonban a cso­magolási méretek maximalizálása miatt az eddi­ginél nagyobb figyelmet kell fordítani az elegendő mennyiségű csalétek kihelyezésére. Ha az irtás so­rán a csalétek elfogyott, de a rágcsálók jelenléte nem szűnt meg, az azt mutatja, hogy a rágcsálók számához képest a kihelyezett irtószer nem volt elég. Ebben az esetben mindaddig újabb irtószert kell kirakni, amíg a rágcsálók el nem tűnnek.

EGYSZERŰ MATEMATIKA, hogyha valaki a ko­rábbival azonos hatóanyag-mennyiséget akar vá­sárolni, akkor márciustól az eddig megszokott egy doboz helyett akár négyet is be kell szereznie az egy cso­magban eladható maximális mennyiség és a kötelező hatóanyag-csökkentés miatt. Természetesen nem kell automatikusan át­számolni minden esetben a mennyiséget és keve­sebb irtószerrel is lehet próbálkozni, de ha az nem bizonyul elégnek, akkor a hiba nem a termékben, hanem a kihelyezett mennyiségben van, és újabb csalétkek lerakásával a probléma továbbra is meg­oldható.

A KORSZERŰ IRTÓSZEREK már olyan zárt cso­magolásban kerülnek forgalomba, amelyek kihelye­zésénél nem is kell megérintenünk az irtószereket, és így az esetleg fel nem használt szerek is biz­tonsággal eltárolhatok. Mindenesetre aki a még forgalomban lévő, nagyobb hatóanyag-tartalmú szerekből akar vásárolni, annak sietnie kell, mert a jelenlegi termékek gyorsan elfogyhatnak a boltok­ból. A gyártók már elkezdik az új szereket szállítani, így márciustól már ezekkel találkozhatunk az üz­letekben. Vásárlás előtt érdemes tájékozódni arról, hogy a régi vagy már az új termék van a polcon, és ennek megfelelő mennyiséget kell beszerezni.

KÖTELEZŐ ETETŐLÁDA A felhasználás során fon­tos új előírás, hogy a terméket a felhasználóknak kötelező illetéktelenek számára nem hozzáférhető és kinyitható etetőládába kihelyezni. Ezeket az esz­közöket a vásárlás helyén az irtószerekkel együtt be lehet szerezni. Az etetőládák úgy vannak kiala­kítva, hogy azokba csak a rágcsálók tudnak bejutni, így a háziállatok és kisgyermekek teljes védettség­ben vannak. Az etetőládákat használat után el le­het tenni, hiszen később újra felhasználhatók, így nem kell mindig újabbat vásárolni.

Tóth Levente – Kerti hírmondó 2018/01. szám